การวางแผนงบประมาณ: ใช้จ่ายต่อวันเท่าไร

เครื่องคิดเลขนี้จะคำนวณว่าคุณสามารถใช้จ่ายได้วันละเท่าไรโดยไม่ทำให้งบประมาณเสีย ระบุรายได้และค่าใช้จ่ายต่อเดือน ระบุจำนวนเงินที่ต้องการออม และรับเงินฟรีสำหรับวันนั้น

วิธีทำให้โครงการใหญ่สำเร็จด้วยรายการสิ่งที่ต้องทำ

9 วิธีบ้าๆ ในการหาเงินล้านในการทำธุรกิจ และมีเหตุผลอีกอย่างหนึ่ง