Lifehacker Podcast: 15 เคล็ดลับสำหรับผู้ที่มาสายตลอดเวลา

การทำให้ตัวเองตรงต่อเวลาเป็นงานที่ยาก ดังนั้นให้เริ่มจากสิ่งเล็กๆ ก่อน: ใช้เวลาให้มากขึ้น สิ่งรบกวนน้อยลง และสวมบทบาทเป็นพนักงานเสิร์ฟ

สมัครสมาชิก Lifehacker podcast และฟังได้ทุกที่ที่สะดวก:

และถ้าไม่อยากฟังก็อ่าน

6 เหตุผลที่บริษัทที่ประสบความสำเร็จจ้าง Generation Z

7 นิสัยการเงิน เริ่มต้นปีใหม่